Beroeps organisatie

Jan van der Arend – Coaching & Training
is aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging
van NLP (NVNLP)

logo_nvnlp                            NLP Master Practitioner certificaat

en verbindt zich aan de beroepscode en klachtenprotocol van de NVNLP.

 

Beroepscode NVNLP

1. De NLP-er dient in de uitoefening van zijn/haar beroep te handelen naar de inhoud en de geest van deze beroepscode. Elk lid zal zich in zijn/haar beroepsuitoefening laten leiden door respect voor de personen, waarmee hij in een relatie treedt en zich onthouden van gedragingen waardoor hen schade wordt berokkend of waardoor zij nadeel ondervinden.

2. Elk lid zal ervoor zorg dragen , dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet door hem in diskrediet wordt gebracht.

3. Elk lid verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar beroep ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.

4. Elk lid zal zich ervan onthouden methoden te hanteren, die de cliënt aantasten in hun waardigheid of verder in hun privé-leven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel.

5. Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen.

6. Indien een lid in het belang van de betrokkene dan wel ten behoeve van de uitbreiding van zijn/haar eigen ervaring of bekwaamheid de werkzaamheden verder laat reiken dan de voorgaande ervaring, dan zal hij/zij zulks omringen met waarborgen en zorgvuldigheid.

7. In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s