De vier inzichten van Don Miguel Ruiz

Don-Miguel-Ruiz

Don Miguel Ruiz werd geboren in een familie van genezers en groeide op in Mexico met een curandera (genezeres) moeder en een nagual (sjamaan) grootvader. Ruiz is sjamaan en zijn boek De vier inzichten is wereldwijd een van de meest geliefde spirituele boeken.
Als ik de vier inzichten lees dan lijken ze vanzelfsprekend. Maar als ik ze bínnen laat komen in mijzelf, besef ik dat het veel dagelijkse aandacht en oefening vergt om ze te integreren. Ik ben er al een tijd mee bezig en merk dat ze mij meer ruimte en flexibiliteit geven in het contact met mijzelf, de ander en de wereld om mij heen. Ik kan meer en meer zonder oordeel waarnemen. Als je niet langer oordeelt over jezelf en de ander dan ben je vrij. Dan sta je meer in je kracht. Dan ontstaat er echt contact.

Dit zijn de vier inzichten van Don Miguel Ruiz

  1. Wees onberispelijk in je woorden

  2. Vat niets persoonlijk op

  3. Ga niet uit van veronderstellingen

  4. Doe je best

 

1. Wees onberispelijk in je woorden

Woorden hebben heel veel impact. Onderschat nooit de kracht van woorden. Een tijdje geleden ging er een verhaal op Facebook rond met het verhaal van een leerkracht die haar kinderen een les leerde over pesten. Zij gaf elk kind een stuk papier en gaf de opdracht om dit papier te verkreukelen. De volgende opdracht was om het papier weer helemaal glad te strijken. En dat lukt natuurlijk niet. Het papier wordt wel weer recht maar de kreuken blijf je zien. Zo gaat het ook met pesten zij de juf. Als je een kind pest dan kan het wel weer overeind komen, maar het kind blijft beschadigd. De ‘kreuken’ gaan er niet meer uit.

Ook de Japanner dr. Emoto heeft met zijn waterexperimenten laten zien, dat woorden heel veel invloed hebben op de structuur van het water. Water dat blootgesteld wordt aan positieve woorden als liefde, dankbaarheid, vreugde, vrijheid vormen prachtige kristallen. Wordt water blootgesteld aan woorden als ruzie, conflict, oorlog dan krijg je gebroken kristallen.

En zo gaat het ook bij ons. Als wij kwaad of negatief spreken over een ander – maar ook tegen onszelf! – dan heeft dat een nadelig effect op ons. Je verlaagt hiermee je trillingsfrequentie en daarmee trek je ook weer lagere trillingen aan. Wanneer we positief spreken over onszelf en anderen heeft dat een positief effect. Let dus op de woorden die je gebruikt. Zorg voor een hoge trillingsfrequentie door de woorden die je gebruikt. Wees onberispelijk in je woorden en je zult merken dat dit een positieve invloed heeft op je leven.

2. Vat niets persoonlijk op

Alles wat de ander zegt, doet en denkt heeft met de ander te maken en niet met jou. Want als een ander boos is op jou, dan heeft dat met de waarden en grenzen van die persoon te maken. Jij kunt niet iemand boos maken, dat doet iemand zelf. Je kunt een ander niet verdrietig maken, dat doet de ander zelf.

Andersom geldt ook. Als jij boos, verdrietig of geërgerd bent dan zegt dat iets over jouw waarden en normen. De ander kan jou niet boos en verdrietig maken dat doe je zelf. Dus als iemand kritiek op jou heeft of zich aan jou ergert, vat het niet persoonlijk op. Het heeft helemaal niets met jou te maken. Als je je dat realiseert hoef je niet in je eigen emotie te stappen en vanuit de emotie op de ander te reageren. Dan ben je in staat om door het gedrag van de ander heen te kijken. Want alles wat de ander zegt, doet of denkt is voor de ander belangrijk, er zit altijd een behoefte of verlangen onder die niet wordt vervuld. En reageer op die onvervulde behoefte, het onvervulde verlangen. Reageer niet vanuit je eigen emotie als reactie op het gedrag van de ander. Want dan wordt het er meestal niet beter op.

Belangrijk is om je te beseffen dat dit niet alleen geldt voor kritiek, boosheid en irritatie maar ook voor complimenten. Ook al zijn complimenten leuker om te horen dan kritiek, ook een compliment heeft te maken met het model van de wereld van de ander. Als jij je leert te onthechten aan zowel complimenten als kritiek dan ben je veel vrijer. Dan ben je onafhankelijk van de mening van een ander en ben je vrij om jezelf te zijn.

3. Ga niet uit van veronderstellingen

We hebben de neiging om heel snel ergens over te oordelen. We hebben meningen over wat hoort en niet hoort, wat wel goed is en wat niet. We hebben allerlei verwachtingen en zijn boos of teleurgesteld als iets of iemand niet aan deze verwachting voldoet. Oordelen, meningen en verwachtingen zeggen echter meer iets over jouzelf dan over de ander. Het is hoe jij tegen een situatie aankijkt en het zegt vaak niets over hoe de situatie is. Het volgende verhaal, dat mij telkens weer ontroert, illustreert dit heel mooi.

Een man zit met zijn drie kinderen in een overvolle trein. De kinderen joelen, rennen door het gangpad, klimmen op de banken, maken lawaai, maken ruzie en de vader zegt er niets van. Steeds meer reizigers ergeren zich aan het gedrag van de kinderen. Er worden blikken gewisseld en sommigen fluisteren tegen elkaar dat het toch een schande is dat de vader hier niets van zegt en zijn kinderen gewoon hun gang laat gaan. Wat een slechte vader is hij toch, dat hij zijn kinderen geen manieren leert. Op een gegeven moment neemt één reiziger het initiatief en spreekt de vader aan op het gedrag van zijn kinderen. De vader kijkt wezenloos op en mompelt een verontschuldiging. Hij komt net uit het ziekenhuis. Zijn vrouw is zojuist overleden en hij weet even niet wat hij nu moet doen. Het valt helemaal stil in de treincoupé. Het gedrag van de kinderen komt ineens in een totaal ander daglicht te staan. Er ontstaat begrip en medeleven voor de vader die zijn vrouw zojuist is verloren en voor de kinderen die nu geen moeder meer hebben.

Ga niet uit van veronderstellingen. Oordelen, meningen en verwachtingen zorgen meestal voor conflicten, misverstanden en onbegrip. Laat je oordelen los. Leef in het nu. Sta open voor wat er nu is. Kijk verder dan wat iemand doet. Maak contact met het verlangen en de behoefte onder het gedrag. Laat je hart spreken in plaats van te oordelen.

4. Doe altijd je best

De vorige drie inzichten klinken misschien logisch en begrijpelijk. Maar doe je het ook echt. Breng je ze daadwerkelijk in de praktijk? Dan blijken deze eenvoudige inzichten misschien toch moeilijker dan je dacht. En dat is niet erg. Dat is wat dit laatste inzicht betekent. Ga het doen, doe je best. Zet elke dag de grootst mogelijke kleine stap die jij kunt zetten. Voel je niet schuldig als het een keer niet lukt. Je hoeft jezelf niet te veroordelen als het niet lukt. Het is heel belangrijk compassie te hebben met jezelf. Belangrijk is, dat je de intentie hebt om naar deze inzichten te leven. Dat je hiervoor je best doet. En dat je altijd weer opnieuw kunt beginnen. Opnieuw een keuze kunt maken. Je kunt niet meer doen dan je best.

Belangrijk is, dat je niet meer dan je best doet en niet minder. Als je meer dan je best doet, kan dit leiden tot uitputting, over je grenzen heen gaan en het kan zelfs leiden tot een burn-out. Als je minder dan je best doet, dan kan dit leiden tot schuldgevoelens, spijt, verwerping van jezelf of gevoelens van minderwaardigheid en tekortschieten.

Doe je best betekent dat je dit doet naar jouw beste kunnen op dat moment. Dat je de dingen die je doet met vreugde doet. Dat je er plezier in hebt. Dat je gezonde grenzen aangeeft.  Dat je dingen met aandacht doet, volledig in het hier en nu.

Dus besluit iedere dag om onberispelijk te zijn in je woorden, niet te oordelen, niets persoonlijk op te vatten en je best te doen. En je zult merken dat als je dit consequent volhoudt dat dit zijn vruchten afwerpt. Langzamerhand zal dit jouw nieuwe gewoonte worden.

Een hulpmiddel om deze inzichten helemaal te integreren in je leven

In mijn coaching en training integreer ik de vier inzichten van Don Miguel Ruiz. Een zeer mooi hulpmiddel daarbij zijn de 10 basisprincipes van NLP. Deze principes helpen jou meer compassie te hebben met jezelf en anderen. Ze geven je ruimte en flexibiliteit in het contact met jezelf, de ander en de wereld. De basisprincipes zijn bedoeld om te leren onbevooroordeeld waar te nemen. Als je niet langer oordeelt over jezelf en de ander dan ben je vrij. Dan sta je meer in je kracht. Dan ontstaat er echt contact. Je leeft hierdoor meer in het nu en je accepteert werkelijk wat er is.